Έπειτα από αρκετές προσπάθειες του κοινοτικού συμβουλίου και λίγων εθελοντών καθαρίστηκε η παραλία , και η παραλία είναι έτοιμη για να απολαύσετε το μπάνιο σας.